Facebook Pixel

全店貨品2件以上額外85折*
減價貨品低至6折 [立即購買]
*夏日購物祭精選產品除外

尺碼表

Please Select:
女裝 男裝 中性 童裝
腳長 (IN)
腳長 (MM)
美國
英國
歐洲
墨西哥 (CM)
日本 (CM)
中國(MM)
8"
21/32
8"
13/16
9"
1/64
9"
11/64
9"
21/64
9"
31/64
9"
41/64
9"
27/32
10" 10"
5/32
10"
5/16
10"
33/64
10"
43/64
10"
53/64
10"
63/64
220 224 229 233 237 241 245 250 254 258 262 267 271 275 279
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.2 26.5 27 27.5 28 28.5
22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.2 26.5 27 27.5 28 28.5
220 225 230 235 240 245 250 255 260 262 265 270 275 280 285

如何量度

如果您不確定要購買哪個尺碼,請參考以下步驟:

  1. 在紙上畫出每隻腳的輪廓。
  2. 從腳跟中間到最長腳趾的直線上,測量每隻腳的長度。
  3. 如果一隻腳比另一隻腳長,則取較大的尺碼。 腳長將決定您的鞋碼 - 以大約2 毫米的差距為最接近的尺碼。
Use a piece of paper to measure the length of your foot from heel to toe